flatCube: solver – algoritmus

No, akkor ideje elgondolkodni azon, hogy ezt a végtelenül egyszerű flatCube-ot milyen apróságokkal lehetne feldobni. Mit lehetne kitalálni a megjelenésen kívül, ami vonzóvá teheti a mi kis idióta tanulópéldánkat.

Nos talán nem rossz ötlet, ha kihívás elé állítjuk a felhasználót. Folyamatosan megmutatjuk neki, hogy az adott állapotból a végállapotba hány lépéssel lehet eljutni. Had gondolkozzon. :-D

További lehetőség, hogy a solver által előállított lépéslistát felhasználva segítséget tudunk adni, a teljesen reményvesztett felhasználóknak.

Áttekintés

Maga a solver egy végtelenül egyszerű brute force algoritmus, amely mindössze két funkcióból áll. Az első funkció a felhasználó program által hívható belépési pont, amely a megadott maximális keresési mélység figyelembe vételével hívja meg a tényleges keresést végző rekurzív algoritmust.

Szerkezet

A solver két cube-ot használ, egyrészt a jelenlegi másrészt a célállapotot reprezentáló változatot. A megoldás kereséséhez paraméterként kapja még a maximális keresési mélységet is.

Funkciók

Első körben arra gondolta, hogy az algoritmusokat valamiféle pszeudó kód segítségével próbálom meg közreadni, mivel így mindenki könnyen ki tudja hámozni a lényeget. Aztán hirtelen eszembe jutott, hogy a C# ma már szinte általános műveltségnek számít, így talán van olyan jó mint valamilyen általam hirtelen improvizált pszeudó kód.

Színek

public enum Color
{
  Nothing,
  Red,
  Green,
  Yellow,
  Blue,
  Magenta
}

Mozgatási irányok

public enum Direction
{
  Left,
  Right,
  Up,
  Down
}

Kocka komponens

using System;

namespace fcSolver
{
  public class Cube
  {
    // number of rows in cube
    public int Dimension { get { return _dimension; } }

    // move tiles left in the specified row
    public void MoveLeft(int rowIndex)
    {
    }

    // move tiles right in the specified row
    public void MoveRight(int rowIndex)
    {
    }

    // move tiles up in the specified column
    public void MoveUp(int columnIndex)
    {
    }

    // move tiles down in the specified column
    public void MoveDown(int columnIndex)
    {
    }

    // compare cube with another
    public bool Compare(Cube cube)
    {
    }

    // check the specified row homogenity (is there only one color in it)
    public bool IsHomogenRow(int rowIndex)
    {
    }

    // check the specified row homogenity (is there only one color in it)
    public bool IsHomogenColumn(int columnIndex)
    {
    }
  }
}

Lépés leíró

namespace fcSolver
{
  public class Move
  {
    // moving direction
    public Direction Direction { get; set; }

    // moved row or column index
    public int Index { get; set; }
  }
}

Megoldás útkereső

Igyekeztem érthetően kikommentelni a kódot. Az útkeresőben csak az első helyen szereplő irányt részleteztem, de a másik három azzal hajszálra megegyezik, így azokhoz senki nem írna úgysem semmit. :-D

using System. Collections. Generic;

namespace fcSolver
{
  public class Solver
  {
    private Cube _target;
    private Cube _source;

    // megoldás kereső belépési pont
    public List<<Move>> Solve(Cube source, Cube target, int maximumDepth)
    {
      _target = target;
      _source = source;

      // lényegében a megadott mélységig valamennyi mélység
      // értékkel meghívjuk az útkereső algoritmust, így biztosan
      // a legkisebb lépésszámű megoldás kerül visszaadásra
      for (int i = 0; i < maximumDepth; i++)
      {
        var result = FindWay(i);
        if (result != null)
        {
          return result;
        }
      }
      return new List<<Move>>();
    }

    // Adott maximális lépésszámú megoldás keresése
    private List<<Move>> FindWay(int maximumDepth)
    {
      List<<Move>> result = null;
      // próbáljuk jobbra és balra
      for (int row = 0; row < _source. Dimension; row++)
      {
        // csak akkor van értelme próbálkozni ha a sor nem homogén
        // azaz egynél több szín található benne, egyébként tekerhetjük
        // reggelig, akkor sem változik semmi. :-) 
        if (!_source. IsHomogenRow(row))
        {
          // mozgatás balra
          _source. Die direkte durchreise wurde den <a href="https://hausarbeit-agentur.com">https://hausarbeit-agentur.com</a> kaufleuten außerdem von islamischen arabern verwehrt. MoveLeft(row);
          // ellenőrizzük, hogy elértük-e a célállapotot
          if (_source. Compare(_target))
          {
            // ha megvan amit kerestünk, akkor létrehozunk egy listát
            // és mindjárt feltöltjük a megtalált utolsó lépéssel
            result = new List<<Move>>() { (new Move() { Direction = Direction. Left, Index = row }) };
          }
          else if (maximumDepth != 0)
          {
            // ha ez a lépés nem hozott eredményt
            // de még mehetünk mélyebbre, akkor megyünk
            result = FindWay(maximumDepth - 1);
            // ha a érkezik válasz a mélyből, az azt jeleni, hogy
            // a hívás előtt megtalált lépés része a helyes útnak
            if (result != null)
            {
              // beszúrjuk a helyes út részét képező lépésünket
              // a lista elejére
              result. Insert(0, new Move() { Direction = Direction. Left, Index = row });
            }
          }
          // ha ebben a lépésben megtaláltuk a helyes út egy darabját
          // nincs értelme tovább keresni, mehetünk visszafelé
          if (result != null)
          {
            // megyünk visszafelé, összeszedjük a helyes út többi lépését
            return result;
          }
          // ha ez az irány semmire nem volt jó
          // visszaállítjuk a kockát és próbálkozunk másik irányban
          _source. MoveRight(row);

          _source. MoveRight(row);
          if (_source. Compare(_target))
          {
            result = new List<<Move>>() { (new Move() { Direction = Direction. Right, Index = row }) };
          }
          else if (maximumDepth != 0)
          {
            result = FindWay(maximumDepth - 1);
            if (result != null)
            {
              result. Insert(0, new Move() { Direction = Direction. Right, Index = row });
            }
          }
          if (result != null)
          {
            return result;
          }
          _source. MoveLeft(row);

        }
      }
      // try to move up and down
      for (int column = 0; column < _source. Dimension; column++)
      {
        if (!_source. IsHomogenColumn(column))
        {
          _source. MoveUp(column);
          if (_source. Compare(_target))
          {
            result = new List<<Move>>() { (new Move() { Direction = Direction. Up, Index = column }) };
          }
          else if (maximumDepth != 0)
          {
            result = FindWay(maximumDepth - 1);
            if (result != null)
            {
              result. Insert(0, new Move() { Direction = Direction. Up, Index = column });
            }
          }
          if (result != null)
          {
            return result;
          }
          _source. MoveDown(column);

          _source. MoveDown(column);
          if (_source. Compare(_target))
          {
            result = new List<<Move>>() { (new Move() { Direction = Direction. Down, Index = column }) };
          }
          else if (maximumDepth != 0)
          {
            result = FindWay(maximumDepth - 1);
            if (result != null)
            {
              result. Insert(0, new Move() { Direction = Direction. Down, Index = column });
            }
          }
          if (result != null)
          {
            return result;
          }
          _source. MoveUp(column);
        }
      }
      return result;
    }
  }
}

.

Kategória: Általános | A közvetlen link.